لیست قیمت محصولات

پشم شیشه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 85,400مترمربعسفارش محصول
۲پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی آریانا دانسیته 105,500مترمربعسفارش محصول
۳پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 105,550مترمربعسفارش محصول
۴پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 105,800متر مربعسفارش محصول
۵پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 168,500مترمربعسفارش محصول
۶پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 2010,100مترمربعسفارش محصول

پشم سنگ

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی سپاهان دانسیته 3013,500مترمربعسفارش محصول
۲ پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار سپاهان دانسیته 3013,800مترمربعسفارش محصول
۳پشم سنگ 3 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 5013,500مترمربعسفارش محصول
۴پشم سنگ 3 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 8017,600مترمربعسفارش محصول
۵پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 5020,500مترمربعسفارش محصول
۶پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 8027,200مترمربعسفارش محصول
۷پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 10033,500مترمربعسفارش محصول
۸پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 12041,800مترمربعسفارش محصول
۹پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 15058,300مترمربعسفارش محصول
۱۰پشم سنگ 5 سانت توری دار سپاهان دانسیته 8037,500مترمربعسفارش محصول

فوم پلی اتیلن

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱فوم پلی اتیلن 1 میل رولی775مترمربعسفارش محصول
۲فوم پلی اتیلن 2 میل رولی1,090مترمربعسفارش محصول
۳فوم پلی اتیلن 3 میل رولی1,530مترمربعسفارش محصول
۴فوم پلی اتیلن 4 میل رولی1,780مترمربعسفارش محصول
۵فوم پلی اتیلن 5 میل رولی2,230مترمربعسفارش محصول
۶فوم پلی اتیلن 6 میل رولی3,450مترمربعسفارش محصول
۷فوم پلی اتیلن 8 میل رولی3,730مترمربعسفارش محصول
۸ فوم پلی اتیلن 10 میل رولی4,620مترمربعسفارش محصول
۹فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم رولی6,450مترمربعسفارش محصول
۱۰فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی4,620مترمربعسفارش محصول
۱۱فوم پلی اتیلن 12 میل رولی6,120مترمربعسفارش محصول
۱۲فوم پلی اتیلن 15 میل رولی7,330مترمربعسفارش محصول
۱۳فوم پلی اتیلن 20 میل رولی9,450مترمربعسفارش محصول
۱۴فوم پلی اتیلن 25 میل رولی11,900مترمربعسفارش محصول
۱۵فوم پلی اتیلن 30 میل رولی14,400مترمربعسفارش محصول
۱۶فوم پلی اتیلن 35 میل رولی16,830مترمربعسفارش محصول
۱۷فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای38,700برگسفارش محصول
۱۸فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای48,400برگسفارش محصول
۱۹فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای58,300برگسفارش محصول
۲۰فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای68,200برگسفارش محصول
۲۱فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای78,000برگسفارش محصول
۲۲فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای104,700برگسفارش محصول
۲۳فوم پلی اتیلن 3/8 اینچ لوله ای250مترطولسفارش محصول
۲۴فوم پلی اتیلن 5/8 اینچ لوله ای270مترطولسفارش محصول
۲۵فوم پلی اتیلن 1/2 اینچ لوله ای320مترطولسفارش محصول
۲۶فوم پلی اتیلن 3/4 اینچ لوله ای400مترطولسفارش محصول
۲۷فوم پلی اتیلن 1 اینچ لوله ای550مترطولسفارش محصول
۲۸فوم پلی اتیلن 11/4 اینچ لوله ای770مترطولسفارش محصول
۲۹فوم پلی اتیلن 11/2 اینچ لوله ای950مترطولسفارش محصول
۳۰فوم پلی اتیلن 2 اینچ لوله ای1,220مترطولسفارش محصول
۳۱فوم پلی اتیلن 10 میل میله ای160مترطولسفارش محصول
۳۲فوم پلی اتیلن 15 میل میله ای230مترطولسفارش محصول
۳۳فوم پلی اتیلن 20 میل میله ای330مترطولسفارش محصول
۳۴فوم پلی اتیلن 25 میل میله ای400مترطولسفارش محصول
۳۵فوم پلی اتیلن 30 میل میله ای620مترطولسفارش محصول
۳۶فوم پلی اتیلن 40 میل میله ای1,100مترطولسفارش محصول
۳۷فوم پلی اتیلن 50 میل میله ای2,000مترطولسفارش محصول

پشم سرامیک

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سرامیک 3 سانت پتویی دانسیته 128650,000کارتنسفارش محصول
۲پشم سرامیک 5 سانت پتویی دانسیته 128650,000کارتنسفارش محصول
۳پشم سرامیک 3 سانت پانلی دانسیته 128520,000کارتنسفارش محصول
۴پشم سرامیک 5 سانت پانلی دانسیته 128520,000کارتنسفارش محصول

کارتن پلاست

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ کارتن پلاست 2 میل رولی 300 گرمی4,800مترمربعسفارش محصول
۲کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرمی5,600مترمربعسفارش محصول
۳کارتن پلاست 3 میل رولی 450 گرمی7,200مترمربعسفارش محصول
۴کارتن پلاست 4 میل ورقه ای 800 گرمی12,800مترمربعسفارش محصول
۵کارتن پلاست 5 میل ورقه ای 1000 گرمی16,000مترمربعسفارش محصول
۶کارتن پلاست 6 میل ورقه ای 1200 گرمی19,200مترمربعسفارش محصول
۷کارتن پلاست 8 میل ورقه ای 1800 گرمی28,800مترمربعسفارش محصول
۸کارتن پلاست 10 میل ورقه ای 2000 گرمی32,000مترمربعسفارش محصول
۹کارتن پلاست 3 میل 500 گرم (طرح جابر ابن الحیان)10,000برگسفارش محصول

توری مرغی

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱توری مرغی گالوانیزه 6 کیلویی105,000طاقهسفارش محصول
۲توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی132,000طاقهسفارش محصول
۳توری مرغی گالوانیزه 9 کیلویی170,000طاقهسفارش محصول
۴توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.20110,000طاقهسفارش محصول
۵توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.50130,000طاقهسفارش محصول
۶توری مرغی پلاستیکی 180 گرمی2,200مترمربعسفارش محصول
۷توری مرغی پلاستیکی 200 گرمی2,400مترمربعسفارش محصول
۸توری مرغی پلاستیکی 250 گرمی2,950مترمربعسفارش محصول
۹توری مرغی پلاستیکی 320 گرمی3,600مترمربعسفارش محصول
۱۰توری مرغی پلاستیکی 380 گرمی4,300مترمربعسفارش محصول
۱۱توری مرغی پلاستیکی 450 گرمی5,000مترمربعسفارش محصول
۱۲توری مرغی پلاستیکی 600 گرمی6,500مترمربعسفارش محصول
۱۳توری مرغی پلاستیکی 650 گرمی7,000مترمربعسفارش محصول

پیچ شیروانی سرمته ای

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پیچ 2 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)260تومانسفارش محصول
۲پیچ 2.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)295تومانسفارش محصول
۳پیچ 3 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)300تومانسفارش محصول
۴پیچ 4سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)330عددسفارش محصول
۵پیچ 5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)400عددسفارش محصول
۶پیچ 6.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)440تومانسفارش محصول
۷پیچ 7.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)500عددسفارش محصول
۸پیچ 10 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)700عددسفارش محصول
۹پیچ 12.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,050عددسفارش محصول

ورق های رنگی و گالوانیزه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ورق 50 گالوانیزه10,500کیلوگرمسفارش محصول
۲ورق 50 رنگی فولاد مبارکه اصفهان13,300کیلوگرمسفارش محصول

ایزوگام

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پلایمر آبی(ایزوپاستا)83,000گالنسفارش محصول
۲ایزوگام ساده ایران15,000مترمربعسفارش محصول
۳ایزوگام فویلدار ایران16,500مترمربعسفارش محصول
۴پلایمر بنزینی (ایزوفوندو)100,000گالنسفارش محصول