لیست قیمت محصولات

پشم شیشه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 104,280مترمربعسفارش محصول
۲پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 104,450متر مربعسفارش محصول
۳پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم ایزوران دانسیته 105,000مترمربعسفارش محصول
۴پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی آریانا دانسیته 100مترمربعسفارش محصول
۵پشم شیشه 1 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 163,900مترمربعسفارش محصول
۶پشم شیشه 1 اینچ رولی کاغذی آریانا دانسیته 160مترمربعسفارش محصول

پشم سنگ

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی سپاهان دانسیته 3011,000مترمربعسفارش محصول
۲ پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار سپاهان دانسیته 3011,600مترمربعسفارش محصول
۳پشم سنگ 3 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 5010,600مترمربعسفارش محصول
۴پشم سنگ 3 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 8013,800مترمربعسفارش محصول
۵پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 5016,000مترمربعسفارش محصول
۶پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 8021,200مترمربعسفارش محصول
۷پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 10026,300مترمربعسفارش محصول
۸پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 12032,800مترمربعسفارش محصول
۹پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 15045,900مترمربعسفارش محصول
۱۰پشم سنگ 5 سانت توری دار سپاهان دانسیته 8029,500مترمربعسفارش محصول

فوم پلی اتیلن

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱فوم پلی اتیلن 1 میل رولی650مترمربعسفارش محصول
۲فوم پلی اتیلن 2 میل رولی910مترمربعسفارش محصول
۳فوم پلی اتیلن 3 میل رولی1,275مترمربعسفارش محصول
۴فوم پلی اتیلن 4 میل رولی1,490مترمربعسفارش محصول
۵فوم پلی اتیلن 5 میل رولی1,860مترمربعسفارش محصول
۶فوم پلی اتیلن 6 میل رولی2,875مترمربعسفارش محصول
۷فوم پلی اتیلن 8 میل رولی3,100مترمربعسفارش محصول
۸ فوم پلی اتیلن 10 میل رولی3,850مترمربعسفارش محصول
۹فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم رولی5,500مترمربعسفارش محصول
۱۰فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی4,000مترمربعسفارش محصول
۱۱فوم پلی اتیلن 12 میل رولی5,100مترمربعسفارش محصول
۱۲فوم پلی اتیلن 15 میل رولی6,100مترمربعسفارش محصول
۱۳فوم پلی اتیلن 20 میل رولی7,900مترمربعسفارش محصول
۱۴فوم پلی اتیلن 25 میل رولی9,900مترمربعسفارش محصول
۱۵فوم پلی اتیلن 30 میل رولی12,000مترمربعسفارش محصول
۱۶فوم پلی اتیلن 35 میل رولی14,000مترمربعسفارش محصول
۱۷فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای32,500برگسفارش محصول
۱۸فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای40,350برگسفارش محصول
۱۹فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای48,600برگسفارش محصول
۲۰فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای56,850برگسفارش محصول
۲۱فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای65,100برگسفارش محصول
۲۲فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای87,300برگسفارش محصول

پشم سرامیک

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سرامیک 3 سانت پتویی دانسیته 128370,000کارتنسفارش محصول
۲پشم سرامیک 5 سانت پتویی دانسیته 128370,000کارتنسفارش محصول
۳پشم سرامیک 3 سانت پانلی دانسیته 128520,000کارتنسفارش محصول
۴پشم سرامیک 5 سانت پانلی دانسیته 128520,000کارتنسفارش محصول

کارتن پلاست

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ کارتن پلاست 2 میل رولی 300 گرمی3,800مترمربعسفارش محصول
۲کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرمی4,700مترمربعسفارش محصول
۳کارتن پلاست 3 میل رولی 450 گرمی5,800مترمربعسفارش محصول
۴کارتن پلاست 4 میل ورقه ای 800 گرمی11,500مترمربعسفارش محصول
۵کارتن پلاست 5 میل ورقه ای 1000 گرمی13,000مترمربعسفارش محصول
۶کارتن پلاست 6 میل ورقه ای 1200 گرمی16,000مترمربعسفارش محصول
۷کارتن پلاست 8 میل ورقه ای 1600 گرمی20,800مترمربعسفارش محصول
۸کارتن پلاست 10 میل ورقه ای 2000 گرمی27,000مترمربعسفارش محصول

توری مرغی

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱توری مرغی گالوانیزه 6.5 کیلویی90,000طاقهسفارش محصول
۲توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی108,000طاقهسفارش محصول
۳توری مرغی پلاستیکی 200 گرمی2,300مترمربعسفارش محصول
۴توری مرغی پلاستیکی 250 گرمی2,800مترمربعسفارش محصول
۵توری مرغی پلاستیکی 320 گرمی3,800مترمربعسفارش محصول

پیچ شیروانی سرمته ای

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پیچ 2 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)280تومانسفارش محصول
۲پیچ 2.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)300تومانسفارش محصول
۳پیچ 3 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)320تومانسفارش محصول
۴پیچ 4سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)410عددسفارش محصول
۵پیچ 5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)610عددسفارش محصول
۶پیچ 6.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)640تومانسفارش محصول
۷پیچ 7.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)690عددسفارش محصول
۸پیچ 10 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)850عددسفارش محصول
۹پیچ 12.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,080عددسفارش محصول

ورق های رنگی و گالوانیزه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ورق 50 گالوانیزه7,800کیلوگرمسفارش محصول
۲ورق 50 رنگی فولاد مبارکه اصفهان9,000کیلوگرمسفارش محصول

ایزوگام

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پلایمر آبی(ایزوپاستا)83,000گالنسفارش محصول
۲ایزوگام ساده ایران15,000مترمربعسفارش محصول
۳ایزوگام فویلدار ایران16,500مترمربعسفارش محصول
۴پلایمر بنزینی (ایزوفوندو)100,000گالنسفارش محصول