لیست قیمت محصولات

پشم شیشه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 1213,500مترمربعسفارش محصول
۲پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 1213,700متر مربعسفارش محصول
۳پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی آریانا دانسیته 1213,500مترمربعسفارش محصول
۴پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 1616,700مترمربعسفارش محصول
۵پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 2019,900مترمربعسفارش محصول

پشم سنگ

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار سپاهان دانسیته 3028,000مترمربعسفارش محصول
۲پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی سپاهان دانسیته 3028,000مترمربعسفارش محصول
۳پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 5022,200مترمربعسفارش محصول
۴پشم سنگ 3 سانت تخته ای دانسیته 8029,600مترمربعسفارش محصول
۵پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 5034,800مترمربعسفارش محصول
۶پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 8046,300مترمربعسفارش محصول
۷پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 10057,900مترمربعسفارش محصول
۸پشم سنگ 5 سانت تخته ای دانسیته 12070,600مترمربعسفارش محصول
۹پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 150119,500مترمربعسفارش محصول
۱۰پشم سنگ 3 سانت توری دار دانسیته 8044,000مترمربعسفارش محصول
۱۱پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 8064,400مترمربعسفارش محصول
۱۲پشم سنگ 5 سانت توری دار دانسیته 12077,400مترمربعسفارش محصول

فوم پلی اتیلن

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱فوم پلی اتیلن 1 میل رولی2,450مترمربعسفارش محصول
۲فوم پلی اتیلن 2 میل رولی3,450مترمربعسفارش محصول
۳فوم پلی اتیلن 3 میل رولی4,700مترمربعسفارش محصول
۴فوم پلی اتیلن 4 میل رولی6,000مترمربعسفارش محصول
۵فوم پلی اتیلن 5 میل رولی7,000مترمربعسفارش محصول
۶فوم پلی اتیلن 8 میل رولی9,300مترمربعسفارش محصول
۷ فوم پلی اتیلن 10 میل رولی11,300مترمربعسفارش محصول
۸فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم متالایز رولی15,000مترمربعسفارش محصول
۹فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم اصل رولی19,500مترمربعسفارش محصول
۱۰فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی12,600مترمربعسفارش محصول
۱۱فوم پلی اتیلن 15 میل رولی16,600مترمربعسفارش محصول
۱۲فوم پلی اتیلن 20 میل رولی22,000مترمربعسفارش محصول
۱۳فوم پلی اتیلن 25 میل رولی27,700مترمربعسفارش محصول
۱۴فوم پلی اتیلن 30 میل رولی33,000مترمربعسفارش محصول
۱۵فوم پلی اتیلن 35 میل رولی38,500مترمربعسفارش محصول
۱۶فوم پلی اتیلن 3 سانت ورقه ای66,000برگسفارش محصول
۱۷فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای88,300برگسفارش محصول
۱۸فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای109,200برگسفارش محصول
۱۹فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای155,700برگسفارش محصول
۲۰فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای177,300برگسفارش محصول
۲۱فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای223,000برگسفارش محصول
۲۲فوم پلی اتیلن 3/8 اینچ لوله ای835مترطولسفارش محصول
۲۳فوم پلی اتیلن 5/8 اینچ لوله ای870مترطولسفارش محصول
۲۴فوم پلی اتیلن 1/2 اینچ لوله ای1,070مترطولسفارش محصول
۲۵فوم پلی اتیلن 3/4 اینچ لوله ای1,450مترطولسفارش محصول
۲۶فوم پلی اتیلن 1 اینچ لوله ای1,810مترطولسفارش محصول
۲۷فوم پلی اتیلن 11/4 اینچ لوله ای2,500مترطولسفارش محصول
۲۸فوم پلی اتیلن 11/2 اینچ لوله ای3,200مترطولسفارش محصول
۲۹فوم پلی اتیلن 2 اینچ لوله ای4,500مترطولسفارش محصول
۳۰فوم پلی اتیلن 10 میل میله ای530مترطولسفارش محصول
۳۱فوم پلی اتیلن 15 میل میله ای740مترطولسفارش محصول
۳۲فوم پلی اتیلن 20 میل میله ای1,200مترطولسفارش محصول
۳۳فوم پلی اتیلن 25 میل میله ای1,400مترطولسفارش محصول
۳۴فوم پلی اتیلن 30 میل میله ای2,200مترطولسفارش محصول
۳۵فوم پلی اتیلن 40 میل میله ای3,600مترطولسفارش محصول
۳۶فوم پلی اتیلن 50 میل میله ای6,700مترطولسفارش محصول

پشم سرامیک

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سرامیک 3 سانت پتویی دانسیته 128730,000کارتنسفارش محصول
۲پشم سرامیک 5 سانت پتویی دانسیته 128730,000کارتنسفارش محصول
۳پشم سرامیک 3 سانت پانلی دانسیته 128680,000کارتنسفارش محصول
۴پشم سرامیک 5 سانت پانلی دانسیته 128680,000کارتنسفارش محصول

کارتن پلاست

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ کارتن پلاست 2 میل رولی 300 گرمی11,500مترمربعسفارش محصول
۲کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرمی13,300مترمربعسفارش محصول
۳کارتن پلاست 3 میل رولی 450 گرمی17,100مترمربعسفارش محصول
۴کارتن پلاست 4 میل ورقه ای 800 گرمی30,400مترمربعسفارش محصول
۵کارتن پلاست 5 میل ورقه ای 1000 گرمی38,000مترمربعسفارش محصول
۶کارتن پلاست 6 میل ورقه ای 1200 گرمی45,600مترمربعسفارش محصول
۷کارتن پلاست 8 میل ورقه ای 1800 گرمی68,500مترمربعسفارش محصول
۸کارتن پلاست 10 میل ورقه ای 2000 گرمی76,000مترمربعسفارش محصول
۹کارتن پلاست 3 میل 500 گرم (طرح جابر ابن الحیان)21,000برگسفارش محصول

توری مرغی

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱توری مرغی گالوانیزه 5.5 کیلویی172,000طاقهسفارش محصول
۲توری مرغی گالوانیزه 6 کیلویی187,000طاقهسفارش محصول
۳توری مرغی گالوانیزه 7 کیلویی212,000طاقهسفارش محصول
۴توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی223,000طاقهسفارش محصول
۵توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی فابریک240,000طاقهسفارش محصول
۶توری مرغی گالوانیزه 9 کیلویی257,000طاقهسفارش محصول
۷توری مرغی گالوانیزه 14 کیلویی850,000طاقهسفارش محصول
۸توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.20210,000طاقهسفارش محصول
۹توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.50250,000طاقهسفارش محصول
۱۰توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.80290,000طاقهسفارش محصول
۱۱توری مرغی پلاستیکی 180 گرمی4,200مترمربعسفارش محصول
۱۲توری مرغی پلاستیکی 200 گرمی4,600مترمربعسفارش محصول
۱۳توری مرغی پلاستیکی 250 گرمی5,700مترمربعسفارش محصول
۱۴توری مرغی پلاستیکی 320 گرمی7,200مترمربعسفارش محصول
۱۵توری مرغی پلاستیکی 380 گرمی8,500مترمربعسفارش محصول
۱۶توری مرغی پلاستیکی 450 گرمی10,000مترمربعسفارش محصول
۱۷توری مرغی پلاستیکی 600 گرمی13,200مترمربعسفارش محصول

پیچ شیروانی سرمته ای

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پیچ 2 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)470تومانسفارش محصول
۲پیچ 2.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)520تومانسفارش محصول
۳پیچ 3 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)570تومانسفارش محصول
۴پیچ 4سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)620عددسفارش محصول
۵پیچ 5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)710عددسفارش محصول
۶پیچ 6.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)870تومانسفارش محصول
۷پیچ 7.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,010عددسفارش محصول
۸پیچ 10 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,480عددسفارش محصول
۹پیچ 12.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,880عددسفارش محصول
۱۰پیچ 15 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)2,560عددسفارش محصول

ورق های رنگی و گالوانیزه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ورق 50 گالوانیزه30,000کیلوگرمسفارش محصول
۲ورق 50 رنگی فولاد مبارکه اصفهان35,000کیلوگرمسفارش محصول

ایزوگام

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پلایمر آبی(ایزوپاستا)120,000گالنسفارش محصول
۲ایزوگام ساده ایران220,000مترمربعسفارش محصول
۳ایزوگام فویلدار ایران250,000مترمربعسفارش محصول
۴پلایمر بنزینی (ایزوفوندو)140,000گالنسفارش محصول