لیست قیمت محصولات

پشم شیشه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 104,450مترمربعسفارش محصول
۲پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 104,550متر مربعسفارش محصول
۳پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم ایزوران دانسیته 105,000مترمربعسفارش محصول
۴پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی آریانا دانسیته 100مترمربعسفارش محصول
۵پشم شیشه 1 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 163,900مترمربعسفارش محصول
۶پشم شیشه 1 اینچ رولی کاغذی آریانا دانسیته 160مترمربعسفارش محصول

پشم سنگ

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی سپاهان دانسیته 3011,000مترمربعسفارش محصول
۲ پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار سپاهان دانسیته 3011,500مترمربعسفارش محصول
۳پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 5016,500مترمربعسفارش محصول
۴پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 8019,000مترمربعسفارش محصول
۵پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 10025,000مترمربعسفارش محصول
۶پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 12031,000مترمربعسفارش محصول
۷پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 15045,000مترمربعسفارش محصول
۸پشم سنگ 5 سانت توری دار سپاهان دانسیته 8027,000مترمربعسفارش محصول

فوم پلی اتیلن

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱فوم پلی اتیلن 1 میل رولی730مترمربعسفارش محصول
۲فوم پلی اتیلن 2 میل رولی1,030مترمربعسفارش محصول
۳فوم پلی اتیلن 3 میل رولی1,450مترمربعسفارش محصول
۴فوم پلی اتیلن 4 میل رولی1,685مترمربعسفارش محصول
۵فوم پلی اتیلن 5 میل رولی2,100مترمربعسفارش محصول
۶فوم پلی اتیلن 6 میل رولی3,260مترمربعسفارش محصول
۷فوم پلی اتیلن 8 میل رولی3,520مترمربعسفارش محصول
۸ فوم پلی اتیلن 10 میل رولی4,360مترمربعسفارش محصول
۹فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم رولی5,900مترمربعسفارش محصول
۱۰فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی4,700مترمربعسفارش محصول
۱۱فوم پلی اتیلن 12 میل رولی5,800مترمربعسفارش محصول
۱۲فوم پلی اتیلن 15 میل رولی6,950مترمربعسفارش محصول
۱۳فوم پلی اتیلن 20 میل رولی8,930مترمربعسفارش محصول
۱۴فوم پلی اتیلن 25 میل رولی11,220مترمربعسفارش محصول
۱۵فوم پلی اتیلن 30 میل رولی13,600مترمربعسفارش محصول
۱۶فوم پلی اتیلن 35 میل رولی15,900مترمربعسفارش محصول
۱۷فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای36,800برگسفارش محصول
۱۸فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای46,000برگسفارش محصول
۱۹فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای55,100برگسفارش محصول
۲۰فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای64,500برگسفارش محصول
۲۱فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای74,000برگسفارش محصول
۲۲فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای99,000برگسفارش محصول

پشم سرامیک

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سرامیک 3 سانت پتویی دانسیته 128400,000کارتنسفارش محصول
۲پشم سرامیک 5 سانت پتویی دانسیته 128400,000کارتنسفارش محصول
۳پشم سرامیک 3 سانت پانلی دانسیته 128520,000کارتنسفارش محصول
۴پشم سرامیک 5 سانت پانلی دانسیته 128520,000کارتنسفارش محصول

کارتن پلاست

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ کارتن پلاست 2 میل رولی 300 گرمی4,000مترمربعسفارش محصول
۲کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرمی4,700مترمربعسفارش محصول
۳کارتن پلاست 3 میل رولی 450 گرمی6,100مترمربعسفارش محصول
۴کارتن پلاست 4 میل ورقه ای 800 گرمی11,500مترمربعسفارش محصول
۵کارتن پلاست 5 میل ورقه ای 1000 گرمی13,000مترمربعسفارش محصول
۶کارتن پلاست 6 میل ورقه ای 1200 گرمی16,000مترمربعسفارش محصول
۷کارتن پلاست 8 میل ورقه ای 1600 گرمی20,800مترمربعسفارش محصول
۸کارتن پلاست 10 میل ورقه ای 2000 گرمی27,000مترمربعسفارش محصول

توری مرغی

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱توری مرغی گالوانیزه 6.5 کیلویی97,000طاقهسفارش محصول
۲توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی115,000طاقهسفارش محصول
۳توری مرغی پلاستیکی 200 گرمی2,900مترمربعسفارش محصول
۴توری مرغی پلاستیکی 250 گرمی3,700مترمربعسفارش محصول
۵توری مرغی پلاستیکی 350 گرمی5,300مترمربعسفارش محصول

پیچ شیروانی سرمته ای

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پیچ 2 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)350تومانسفارش محصول
۲پیچ 2.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)370تومانسفارش محصول
۳پیچ 3 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)400تومانسفارش محصول
۴پیچ 4سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)490عددسفارش محصول
۵پیچ 5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)680عددسفارش محصول
۶پیچ 6.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)705تومانسفارش محصول
۷پیچ 7.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)740عددسفارش محصول
۸پیچ 10 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)950عددسفارش محصول
۹پیچ 12.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,200عددسفارش محصول

ورق های رنگی و گالوانیزه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ورق 50 گالوانیزه8,900کیلوگرمسفارش محصول
۲ورق 50 رنگی فولاد مبارکه اصفهان11,200کیلوگرمسفارش محصول

ایزوگام

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پلایمر آبی(ایزوپاستا)100,000گالنسفارش محصول
۲ایزوگام ساده ایران18,000مترمربعسفارش محصول
۳ایزوگام فویلدار ایران19,500مترمربعسفارش محصول
۴پلایمر بنزینی (ایزوفوندو)120,000گالنسفارش محصول