لیست قیمت محصولات

پشم شیشه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 105,800مترمربعسفارش محصول
۲پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 106,000متر مربعسفارش محصول
۳پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار آلومینیوم ایزوران دانسیته 106,800مترمربعسفارش محصول
۴پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی آریانا دانسیته 100مترمربعسفارش محصول
۵پشم شیشه 1 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 164,800مترمربعسفارش محصول
۶پشم شیشه 1 اینچ رولی کاغذی آریانا دانسیته 160مترمربعسفارش محصول

پشم سنگ

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی سپاهان دانسیته 3013,500مترمربعسفارش محصول
۲ پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار سپاهان دانسیته 3014,500مترمربعسفارش محصول
۳پشم سنگ 3 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 5013,500مترمربعسفارش محصول
۴پشم سنگ 3 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 8017,600مترمربعسفارش محصول
۵پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 5020,500مترمربعسفارش محصول
۶پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 8027,200مترمربعسفارش محصول
۷پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 10033,500مترمربعسفارش محصول
۸پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 12041,800مترمربعسفارش محصول
۹پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 15058,300مترمربعسفارش محصول
۱۰پشم سنگ 5 سانت توری دار سپاهان دانسیته 8037,500مترمربعسفارش محصول

فوم پلی اتیلن

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱فوم پلی اتیلن 1 میل رولی680مترمربعسفارش محصول
۲فوم پلی اتیلن 2 میل رولی970مترمربعسفارش محصول
۳فوم پلی اتیلن 3 میل رولی1,340مترمربعسفارش محصول
۴فوم پلی اتیلن 4 میل رولی1,570مترمربعسفارش محصول
۵فوم پلی اتیلن 5 میل رولی1,955مترمربعسفارش محصول
۶فوم پلی اتیلن 6 میل رولی3,000مترمربعسفارش محصول
۷فوم پلی اتیلن 8 میل رولی3,250مترمربعسفارش محصول
۸ فوم پلی اتیلن 10 میل رولی4,050مترمربعسفارش محصول
۹فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم رولی5,600مترمربعسفارش محصول
۱۰فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی4,100مترمربعسفارش محصول
۱۱فوم پلی اتیلن 12 میل رولی5,360مترمربعسفارش محصول
۱۲فوم پلی اتیلن 15 میل رولی6,400مترمربعسفارش محصول
۱۳فوم پلی اتیلن 20 میل رولی8,300مترمربعسفارش محصول
۱۴فوم پلی اتیلن 25 میل رولی10,400مترمربعسفارش محصول
۱۵فوم پلی اتیلن 30 میل رولی12,600مترمربعسفارش محصول
۱۶فوم پلی اتیلن 35 میل رولی14,700مترمربعسفارش محصول
۱۷فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای34,000برگسفارش محصول
۱۸فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای42,500برگسفارش محصول
۱۹فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای51,000برگسفارش محصول
۲۰فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای59,500برگسفارش محصول
۲۱فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای68,000برگسفارش محصول
۲۲فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای91,500برگسفارش محصول

پشم سرامیک

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سرامیک 3 سانت پتویی دانسیته 128520,000کارتنسفارش محصول
۲پشم سرامیک 5 سانت پتویی دانسیته 128520,000کارتنسفارش محصول
۳پشم سرامیک 3 سانت پانلی دانسیته 128520,000کارتنسفارش محصول
۴پشم سرامیک 5 سانت پانلی دانسیته 128520,000کارتنسفارش محصول

کارتن پلاست

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ کارتن پلاست 2 میل رولی 300 گرمی4,700مترمربعسفارش محصول
۲کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرمی5,450مترمربعسفارش محصول
۳کارتن پلاست 3 میل رولی 450 گرمی6,900مترمربعسفارش محصول
۴کارتن پلاست 4 میل ورقه ای 800 گرمی13,000مترمربعسفارش محصول
۵کارتن پلاست 5 میل ورقه ای 1000 گرمی16,000مترمربعسفارش محصول
۶کارتن پلاست 6 میل ورقه ای 1200 گرمی19,200مترمربعسفارش محصول
۷کارتن پلاست 8 میل ورقه ای 1800 گرمی28,800مترمربعسفارش محصول
۸کارتن پلاست 10 میل ورقه ای 2000 گرمی32,000مترمربعسفارش محصول

توری مرغی

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱توری مرغی گالوانیزه 6.5 کیلویی120,000طاقهسفارش محصول
۲توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی130,000طاقهسفارش محصول
۳توری مرغی پلاستیکی 200 گرمی2,600مترمربعسفارش محصول
۴توری مرغی پلاستیکی 250 گرمی3,100مترمربعسفارش محصول
۵توری مرغی پلاستیکی 320 گرمی3,900مترمربعسفارش محصول

پیچ شیروانی سرمته ای

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پیچ 2 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)300تومانسفارش محصول
۲پیچ 2.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)310تومانسفارش محصول
۳پیچ 3 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)330تومانسفارش محصول
۴پیچ 4سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)470عددسفارش محصول
۵پیچ 5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)670عددسفارش محصول
۶پیچ 6.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)725تومانسفارش محصول
۷پیچ 7.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)770عددسفارش محصول
۸پیچ 10 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)980عددسفارش محصول
۹پیچ 12.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,200عددسفارش محصول

ورق های رنگی و گالوانیزه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ورق 50 گالوانیزه11,100کیلوگرمسفارش محصول
۲ورق 50 رنگی فولاد مبارکه اصفهان13,500کیلوگرمسفارش محصول

ایزوگام

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پلایمر آبی(ایزوپاستا)83,000گالنسفارش محصول
۲ایزوگام ساده ایران15,000مترمربعسفارش محصول
۳ایزوگام فویلدار ایران16,500مترمربعسفارش محصول
۴پلایمر بنزینی (ایزوفوندو)100,000گالنسفارش محصول