لیست قیمت محصولات

پشم شیشه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 107,700مترمربعسفارش محصول
۲پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز ایزوران دانسیته 108,000متر مربعسفارش محصول
۳پشم شیشه 2 اینچ رولی کاغذی آریانا دانسیته 107,700مترمربعسفارش محصول
۴پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 1610,000مترمربعسفارش محصول
۵پشم شیشه 2 اینچ رولی فویلدار متالایز آریانا دانسیته 2012,100مترمربعسفارش محصول

پشم سنگ

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ پشم سنگ 5 سانت رولی فویلدار سپاهان دانسیته 3018,000مترمربعسفارش محصول
۲پشم سنگ 5 سانت رولی کاغذی سپاهان دانسیته 3017,500مترمربعسفارش محصول
۳پشم سنگ 3 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 8023,800مترمربعسفارش محصول
۴پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 5027,800مترمربعسفارش محصول
۵پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 8036,800مترمربعسفارش محصول
۶پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 10045,700مترمربعسفارش محصول
۷پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 12056,900مترمربعسفارش محصول
۸پشم سنگ 5 سانت تخته ای سپاهان دانسیته 15079,800مترمربعسفارش محصول
۹پشم سنگ 5 سانت توری دار سپاهان دانسیته 8050,900مترمربعسفارش محصول

فوم پلی اتیلن

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱فوم پلی اتیلن 1 میل رولی1,320مترمربعسفارش محصول
۲فوم پلی اتیلن 2 میل رولی1,850مترمربعسفارش محصول
۳فوم پلی اتیلن 3 میل رولی2,600مترمربعسفارش محصول
۴فوم پلی اتیلن 4 میل رولی3,220مترمربعسفارش محصول
۵فوم پلی اتیلن 5 میل رولی3,800مترمربعسفارش محصول
۶فوم پلی اتیلن 6 میل رولی4,680مترمربعسفارش محصول
۷فوم پلی اتیلن 8 میل رولی6,450مترمربعسفارش محصول
۸ فوم پلی اتیلن 10 میل رولی7,900مترمربعسفارش محصول
۹فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم رولی11,000مترمربعسفارش محصول
۱۰فوم پلی اتیلن 10 میل رنگی رولی7,900مترمربعسفارش محصول
۱۱فوم پلی اتیلن 12 میل رولی9,900مترمربعسفارش محصول
۱۲فوم پلی اتیلن 15 میل رولی12,600مترمربعسفارش محصول
۱۳فوم پلی اتیلن 20 میل رولی16,300مترمربعسفارش محصول
۱۴فوم پلی اتیلن 25 میل رولی20,500مترمربعسفارش محصول
۱۵فوم پلی اتیلن 30 میل رولی24,700مترمربعسفارش محصول
۱۶فوم پلی اتیلن 35 میل رولی28,700مترمربعسفارش محصول
۱۷فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای66,300برگسفارش محصول
۱۸فوم پلی اتیلن 5 سانت ورقه ای82,800برگسفارش محصول
۱۹فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای100,000برگسفارش محصول
۲۰فوم پلی اتیلن 7 سانت ورقه ای116,500برگسفارش محصول
۲۱فوم پلی اتیلن 8 سانت ورقه ای134,000برگسفارش محصول
۲۲فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای179,000برگسفارش محصول
۲۳فوم پلی اتیلن 3/8 اینچ لوله ای530مترطولسفارش محصول
۲۴فوم پلی اتیلن 5/8 اینچ لوله ای550مترطولسفارش محصول
۲۵فوم پلی اتیلن 1/2 اینچ لوله ای670مترطولسفارش محصول
۲۶فوم پلی اتیلن 3/4 اینچ لوله ای830مترطولسفارش محصول
۲۷فوم پلی اتیلن 1 اینچ لوله ای1,150مترطولسفارش محصول
۲۸فوم پلی اتیلن 11/4 اینچ لوله ای1,600مترطولسفارش محصول
۲۹فوم پلی اتیلن 11/2 اینچ لوله ای1,980مترطولسفارش محصول
۳۰فوم پلی اتیلن 2 اینچ لوله ای2,650مترطولسفارش محصول
۳۱فوم پلی اتیلن 10 میل میله ای316مترطولسفارش محصول
۳۲فوم پلی اتیلن 15 میل میله ای460مترطولسفارش محصول
۳۳فوم پلی اتیلن 20 میل میله ای690مترطولسفارش محصول
۳۴فوم پلی اتیلن 25 میل میله ای860مترطولسفارش محصول
۳۵فوم پلی اتیلن 30 میل میله ای1,300مترطولسفارش محصول
۳۶فوم پلی اتیلن 40 میل میله ای2,190مترطولسفارش محصول
۳۷فوم پلی اتیلن 50 میل میله ای4,140مترطولسفارش محصول

پشم سرامیک

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پشم سرامیک 3 سانت پتویی دانسیته 128650,000کارتنسفارش محصول
۲پشم سرامیک 5 سانت پتویی دانسیته 128650,000کارتنسفارش محصول
۳پشم سرامیک 3 سانت پانلی دانسیته 128520,000کارتنسفارش محصول
۴پشم سرامیک 5 سانت پانلی دانسیته 128520,000کارتنسفارش محصول

کارتن پلاست

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ کارتن پلاست 2 میل رولی 300 گرمی6,150مترمربعسفارش محصول
۲کارتن پلاست 2 میل رولی 350 گرمی7,200مترمربعسفارش محصول
۳کارتن پلاست 3 میل رولی 450 گرمی9,300مترمربعسفارش محصول
۴کارتن پلاست 4 میل ورقه ای 800 گرمی16,500مترمربعسفارش محصول
۵کارتن پلاست 5 میل ورقه ای 1000 گرمی20,500مترمربعسفارش محصول
۶کارتن پلاست 6 میل ورقه ای 1200 گرمی24,600مترمربعسفارش محصول
۷کارتن پلاست 8 میل ورقه ای 1800 گرمی37,000مترمربعسفارش محصول
۸کارتن پلاست 10 میل ورقه ای 2000 گرمی41,000مترمربعسفارش محصول
۹کارتن پلاست 3 میل 500 گرم (طرح جابر ابن الحیان)10,000برگسفارش محصول

توری مرغی

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱توری مرغی گالوانیزه 5.5 کیلویی160,000طاقهسفارش محصول
۲توری مرغی گالوانیزه 6 کیلویی170,000طاقهسفارش محصول
۳توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی200,000طاقهسفارش محصول
۴توری مرغی گالوانیزه 9 کیلویی280,000طاقهسفارش محصول
۵توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.20210,000طاقهسفارش محصول
۶توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.50230,000طاقهسفارش محصول
۷توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.80250,000طاقهسفارش محصول
۸توری مرغی پلاستیکی 180 گرمی2,850مترمربعسفارش محصول
۹توری مرغی پلاستیکی 200 گرمی3,100مترمربعسفارش محصول
۱۰توری مرغی پلاستیکی 250 گرمی3,700مترمربعسفارش محصول
۱۱توری مرغی پلاستیکی 320 گرمی4,900مترمربعسفارش محصول
۱۲توری مرغی پلاستیکی 380 گرمی5,200مترمربعسفارش محصول
۱۳توری مرغی پلاستیکی 450 گرمی6,100مترمربعسفارش محصول
۱۴توری مرغی پلاستیکی 600 گرمی7,700مترمربعسفارش محصول
۱۵توری مرغی پلاستیکی 650 گرمی8,400مترمربعسفارش محصول

پیچ شیروانی سرمته ای

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پیچ 2 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)400تومانسفارش محصول
۲پیچ 2.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)450تومانسفارش محصول
۳پیچ 3 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)500تومانسفارش محصول
۴پیچ 4سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)530عددسفارش محصول
۵پیچ 5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)620عددسفارش محصول
۶پیچ 6.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)735تومانسفارش محصول
۷پیچ 7.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)820عددسفارش محصول
۸پیچ 10 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,200عددسفارش محصول
۹پیچ 12.5 سانت سرمته ای شیروانی (نسوز)1,600عددسفارش محصول

ورق های رنگی و گالوانیزه

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱ورق 50 گالوانیزه23,500کیلوگرمسفارش محصول
۲ورق 50 رنگی فولاد مبارکه اصفهان30,000کیلوگرمسفارش محصول

ایزوگام

ردیفنام محصولقیمت (تومان)واحد
۱پلایمر آبی(ایزوپاستا)95,000گالنسفارش محصول
۲ایزوگام ساده ایران17,000مترمربعسفارش محصول
۳ایزوگام فویلدار ایران19,000مترمربعسفارش محصول
۴پلایمر بنزینی (ایزوفوندو)115,000گالنسفارش محصول