کارتن پلاست

 • کارتن پلاست های این شرکت شامل هفت سال گارانتی است.
 • کارتن پلاست ها به سفارش مشتری و در ابعاد دلخواه قابل تولید است.
 • کارتن پلاست های یووی دار برای بستر و ناودانی گلخانه ها با 3 و 5درصد یووی عرضه می شود و قیمت با افزایش 200 تا 700 تومانی در هر مترمربع روبرو خواهد شد.
 • قیمت کارتن پلاست ها باتوجه به مقدار سفارش مشتری افزایش یا کاهش می یابد.
 • تولید جعبه و انجام چاپ تنها برای سفارش های با حجم بالا انجام می شود.

 کارتن پلاست 2 میل سبک

کارتن پلاست 2 میل سبک

قیمت هر مترمربع 3,000 تومان

کارتن پلاست 2 میل سبک

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 2 میلی متر
 • ابعاد رولی(100مترمربع  2m *50m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 300 گرم

کارتن پلاست 2میل سنگین

کارتن پلاست 2میل سنگین

قیمت هر مترمربع 3,500 تومان

کارتن پلاست 2میل سنگین

 •  جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 2 میلی متر
 • ابعاد رولی(100مترمربع  2m *50m)
 • ابعاد ورقه ای (2m * 2m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 350 گرم

کارتن پلاست 3 میل

کارتن پلاست 3 میل

قیمت هر مترمربع 4,500 تومان

کارتن پلاست 3 میل

 •  جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 3 میلی متر
 • ابعاد رولی(100مترمربع  2m *50m)
 • ابعاد ورقه ای (2m * 2m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 450گرم

کارتن پلاست 4 میل

کارتن پلاست 4 میل

قیمت هر مترمربع 8,000 تومان

کارتن پلاست 4 میل

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 4 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (2m * 2m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 800 گرم

کارتن پلاست 5 میل

کارتن پلاست 5 میل

قیمت هر مترمربع 10,000 تومان

کارتن پلاست 5 میل

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 5 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (2m * 2m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 1100 گرم

کارتن پلاست 6 میل

کارتن پلاست 6 میل

قیمت هر مترمربع 12,000 تومان

کارتن پلاست 6 میل

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 6 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (2m * 2m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 1300گرم

کارتن پلاست 8 میل

کارتن پلاست 8 میل

قیمت هر مترمربع 16,000 تومان

کارتن پلاست 8 میل

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 8 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (2m * 2m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 1800گرم

کارتن پلاست 10 میل

کارتن پلاست 10 میل

قیمت هر مترمربع 20,000 تومان

کارتن پلاست 10 میل

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 10 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (2m * 2m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 2100گرم