پشم شیشه

 

 

پشم شیشه 2 اینچ کاغذی یا فویل متالایز D10

 • پشم شیشه پتویی(رولی)
 • ضخامت 5 سانت (2 اینچ)
 • 18مترمربع (1.20m *15m)
 • روکش کاغذ کرافت يا آلومينيوم متالايز
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D10

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.

پشم شیشه 2 اینچ فویلدار آلومینیوم

 • پشم شیشه پتویی(رولی)
 • ضخامت 5 سانت  (2 اینچ )
 • 18مترمربع (1.20m *15m)
 • روکش فویدار و مسلح و نخدار و 7 میکرون
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D10

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.

پشم شیشه 2 اینچ فویلدار آلومینیوم

 • پشم شیشه پتویی(رولی)
 • ضخامت 5 سانت  (2 اینچ )
 • 18مترمربع (1.20m *15m)
 • روکش فویدار و مسلح و نخدار و 7 میکرون
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D8

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.

پشم شیشه 1 اینچ فویلدار آلومينيوم

 • پشم شیشه پتویی(رولی)
 • ضخامت 2.5 سانت
 • 24مترمربع (1.20m * 20m)
 • روکش فویدار و مسلح و نخدار و 7میکرون
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمربع) D12

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.

پشم شیشه 2 اینچ کاغذی يا فويل متالايز

 • پشم شیشه پتویی(رولی)
 • ضخامت 5 سانت (2 اینچ)
 • 18مترمربع (1.20m *15m)
 • روکش کاغذ کرافت يا آلومينيوم متالايز
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D8

 

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.

پشم شیشه 1 اینچ کاغذی يا فويل متالايز

 • پشم شیشه پتویی(رولی)
 • ضخامت 2.5 سانت
 • 24مترمربع (1.20m * 20m)
 • روکش کاغذ کرافت يا آلومينيوم متالايز
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D12

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.

پشم سنگ

تمام محصولات پشم سنگ این شرکت دارای تاییدیه وزارت تحقیقات مسکن و شهرسازی و ایزو و استاندارد است.

پشم سنگ های سرباره از ضایعات پشم سنگ تولید می شوند و قیمت آنها حدودا 30درصد پایین تر در بازار عرضه می شود.

پشم سنگ ها در ضخامت های 25میل الی 100میل و دانسیته 30 الی 150 موجود است.

ابعاد پشم سنگ های پانلی به صورت استاندارد 1.2 مترطول در 0.6 سانت است و در صورت سفارش مشتری ابعاد به دلخواه قابل تغییر می باشد.

قیمت ها از درب کارخانه است و محصولات در انبار تهران با مقداری افزایش عرضه می شود.

 

پشم سنگ 2 اینچ کاغذی

پشم سنگ 2 اینچ کاغذی

قیمت هر مترمربع 9,500 تومان

پشم سنگ 2 اینچ کاغذی

 • پشم سنگ پتویی (رولی)
 • ضخامت 5سانت (2اینچ)
 • 12مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10متر)
 • روکش کاغذ کرافت
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D30
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 200 درجه سانتی گراد

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.
 پشم سنگ 2 اینچ فویلدار

پشم سنگ 2 اینچ فویلدار

قیمت هر مترمربع 10,000 تومان

پشم سنگ 2 اینچ فویلدار

پشم سنگ پتویی (رولی)

 • ضخامت 5سانت (2 اینچ)
 • 12مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10متر)
 • روکش فویلدار و مسلح و نخدار و 7میکرون
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D30
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 200 درجه سانتی گراد

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.
پشم سنگ 2 اینچ پانلی سبک

پشم سنگ 2 اینچ پانلی سبک

قیمت هر مترمربع 13,000 تومان

پشم سنگ 2 اینچ پانلی سبک

 • پشم سنگ تخته ای
 • ضخامت 5 سانت
 • هربسته 7.2 مترمربع (برگ 1.20m * 0.6m * 10طول)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D50
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 400 درجه سانتی گراد

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.
پشم سنگ 2 اینچ پانلی سنگین

پشم سنگ 2 اینچ پانلی سنگین

قیمت هر مترمربع 16,000 تومان

پشم سنگ 2 اینچ پانلی سنگین

 • پشم سنگ تخته ای
 • ضخامت 5 سانت
 • هربسته 7.2 مترمربع (برگ 1.20m * 0.6m * 10طول)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D80
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 400 درجه سانتی گراد

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.
پشم سنگ 2 اینچ توری دار

پشم سنگ 2 اینچ توری دار

قیمت هر مترمربع 24,400 تومان

پشم سنگ 2 اینچ توری دار

 • ضخامت 5سانت
 • 6مترمربع (1.20m * 5m)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D80
 • یک سمت توری مرغی چشمه3/4
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 400 درجه سانتی گراد

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.
پشم سنگ 2 اینچ پانلی

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

قیمت هر مترمربع 21,900 تومان

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

 • پشم سنگ تخته ای
 • ضخامت 5 سانت
 • هربسته 7.2 مترمربع (برگ 1.20m * 0.6m * 10طول)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D100
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 500 درجه سانتی گراد

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

قیمت هر مترمربع 27,200 تومان

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

 • پشم سنگ تخته ای
 • ضخامت 5 سانت
 • هربسته 7.2 مترمربع (برگ 1.20m * 0.6m * 10طول)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D120
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 500 درجه سانتی گراد

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

قیمت هر مترمربع 38,000 تومان

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

 • پشم سنگ تخته ای
 • ضخامت 5 سانت
 • هربسته 5.04 مترمربع (برگ 1.20m * 0.6m * 7طول)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D150
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 500 درجه سانتی گراد

 

ایزوگام

ایزوگام ساده ایران

ایزوگام ساده ایران

قیمت هر مترمربع 14,500 تومان

ایزوگام ساده ایران

 • ایزوگام بدون فویل
 • جنس تیشو نخدار و پلی استر
 • ابعاد 10مترمربع (1m *10m)
 • ضخامت 4 میل

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.

ورق های رنگی و گالوانیزه

ورق گالوانیزه گرم

گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم به زبان ساده یک پوشش است که در آهن یا فولادی که از نظر ترکیب و طراحی مناسب برای گالوانیزه است توسط فروبردن در وان مذاب روی تشکیل می‌گردد.

ورق گالوانیزه به روش شناوری گرم نزدیک به ۱۵۰ سال است که کاربرد دارد. بیشتر رویی که در دنیا تولید می‌شود جهت پوشش دهی مصرف می شود. مهمترین دلیل مقاومت روی به تجزیه طبیعی، ماهیت ایستادگی آن می‌باشد. در این روش تکیه مورد نظر در وان مواد مذاب روی با دمای حدود ۴۶۰ درجه سانتی گراد شناور می‌شود. پس از خارج شدن قطعه روی ابتدا با اکسیژن و سپس با کربن واکنش داده و لایه‌ای مقاوم نسبت به زنگ زدگی را تولید می‌نماید. این عملیات فلز را نسبت به زنگ زدگی مقاوم می کند.

ورق 50 گالوانیزه

ورق 50 گالوانیزه

قیمت هر کیلوگرم 6,700 تومان

ورق 50 گالوانیزه

ضخامت 0.5 میل

در عرض های 1.25 و 1متر

وزن هر مترمربع 4کیلوگرم

به طول دلخواه

در طرح های کرکره، ذوزنقه، شادولاین، سفال و ...

کارتن پلاست

 • کارتن پلاست های این شرکت شامل هفت سال گارانتی است.
 • کارتن پلاست ها به سفارش مشتری و در ابعاد دلخواه قابل تولید است.
 • کارتن پلاست های یووی دار برای بستر و ناودانی گلخانه ها با 3 و 5درصد یووی عرضه می شود و قیمت با افزایش 200 تا 700 تومانی در هر مترمربع روبرو خواهد شد.
 • قیمت کارتن پلاست ها باتوجه به مقدار سفارش مشتری افزایش یا کاهش می یابد.
 • تولید جعبه و انجام چاپ تنها برای سفارش های با حجم بالا انجام می شود.

 کارتن پلاست 2 میل سبک

کارتن پلاست 2 میل سبک

قیمت هر مترمربع 3,000 تومان

کارتن پلاست 2 میل سبک

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 2 میلی متر
 • ابعاد رولی(100مترمربع  2m *50m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 300 گرم

کارتن پلاست 2میل سنگین

کارتن پلاست 2میل سنگین

قیمت هر مترمربع 3,500 تومان

کارتن پلاست 2میل سنگین

 •  جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 2 میلی متر
 • ابعاد رولی(100مترمربع  2m *50m)
 • ابعاد ورقه ای (2m * 2m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 350 گرم

کارتن پلاست 3 میل

کارتن پلاست 3 میل

قیمت هر مترمربع 4,500 تومان

کارتن پلاست 3 میل

 •  جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 3 میلی متر
 • ابعاد رولی(100مترمربع  2m *50m)
 • ابعاد ورقه ای (2m * 2m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 450گرم

کارتن پلاست 4 میل

کارتن پلاست 4 میل

قیمت هر مترمربع 8,000 تومان

کارتن پلاست 4 میل

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 4 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (2m * 2m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 800 گرم

کارتن پلاست 5 میل

کارتن پلاست 5 میل

قیمت هر مترمربع 10,000 تومان

کارتن پلاست 5 میل

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 5 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (2m * 2m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 1100 گرم

کارتن پلاست 6 میل

کارتن پلاست 6 میل

قیمت هر مترمربع 12,000 تومان

کارتن پلاست 6 میل

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 6 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (2m * 2m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 1300گرم

کارتن پلاست 8 میل

کارتن پلاست 8 میل

قیمت هر مترمربع 16,000 تومان

کارتن پلاست 8 میل

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 8 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (2m * 2m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 1800گرم

کارتن پلاست 10 میل

کارتن پلاست 10 میل

قیمت هر مترمربع 20,000 تومان

کارتن پلاست 10 میل

 • جنس پلی پروپلین
 • ضخامت 10 میلی متر
 • ابعاد ورقه ای (2m * 2m)
 • انواع رنگ های سفید، آبی، مشکی، نارنجی، سبز و ...
 • وزن هر مترمربع 2100گرم

فوم پلی اتیلن

فوم پلی اتیلن 1میل

فوم پلی اتیلن 1میل

قیمت هر مترمربع 650 تومان

فوم پلی اتیلن 1میل

فوم سقفی با ضخامت 1میل

ابعاد رولی (1m*300m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 2میل

فوم پلی اتیلن 2میل

قیمت هر مترمربع 900 تومان

فوم پلی اتیلن 2میل

فوم سقفی با ضخامت 2میل

ابعاد رولی (1m*150m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 3میل

فوم پلی اتیلن 3میل

قیمت هر مترمربع 1,250 تومان

فوم پلی اتیلن 3میل

فوم سقفی با ضخامت 3میل

ابعاد رولی (1m*100m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 4میل

فوم پلی اتیلن 4میل

قیمت هر مترمربع 1,500 تومان

فوم پلی اتیلن 4میل

فوم سقفی با ضخامت 4میل

ابعاد رولی (1m*50m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

 

فوم پلی اتیلن 5میل

فوم پلی اتیلن 5میل

قیمت هر مترمربع 1,800 تومان

فوم پلی اتیلن 5میل

 • فوم سقفی با ضخامت 5میل
 • ابعاد رولی (1m *50m)
 • در رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 6میل

فوم پلی اتیلن 6میل

قیمت هر مترمربع 2,800 تومان

فوم پلی اتیلن 6میل

فوم سقفی با ضخامت 6 میل

ابعاد رولی (1m*50m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

 

فوم پلی اتیلن 8میل

فوم پلی اتیلن 8میل

قیمت هر مترمربع 3,400 تومان

فوم پلی اتیلن 8میل

 • فوم سقفی با ضخامت 8میل
 • ابعاد رولی (1m *50m)
 • در رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

 فوم پلی اتیلن 10میل

فوم پلی اتیلن 10میل

قیمت هر مترمربع 3,750 تومان

فوم پلی اتیلن 10میل

 • فوم سقفی با ضخامت 10میل (1سانت)
 • ابعاد رولی (1m *50m)
 • در رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 10 میل آلومینیوم

فوم سقفی با ضخامت 10 میل

ابعاد رولی (1m*50m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 12 میل

فوم پلی اتیلن 12 میل

قیمت هر مترمربع 4,500 تومان

فوم پلی اتیلن 12 میل

فوم سقفی با ضخامت 12 میل

ابعاد رولی (1m*50m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 15 میل

فوم پلی اتیلن 15 میل

قیمت هر مترمربع 5,900 تومان

فوم پلی اتیلن 15 میل

 • فوم سقفی با ضخامت 15 میل
 • ابعاد رولی (1m*48m)
 • در رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 20میل

فوم پلی اتیلن 20میل

قیمت هر مترمربع 7,600 تومان

فوم پلی اتیلن 20میل

 • فوم سقفی با ضخامت 20 میل
 • ابعاد رولی (1m*48m)
 • در رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 25 میل

فوم پلی اتیلن 25 میل

قیمت هر مترمربع 9,600 تومان

فوم پلی اتیلن 25 میل

 • فوم سقفی با ضخامت 25 میل
 • ابعاد رولی (1m*24m)
 • در رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 30 میل

فوم پلی اتیلن 30 میل

قیمت هر مترمربع 11,600 تومان

فوم پلی اتیلن 30 میل

فوم سقفی با ضخامت 30 میل

ابعاد رولی (1m*24m)

در رنگ ها سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 35 میل

فوم پلی اتیلن 35 میل

قیمت هر مترمربع 13,600 تومان

فوم پلی اتیلن 35 میل

فوم سقفی با ضخامت 35 میل

ابعاد رولی (1m*24m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 4 سانت ورقه ای

فوم سقفی با ضخامت 4 سانت

ابعاد ورقه ای (1m*2m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 5سانت ورقه ای

فوم پلی اتیلن 5سانت ورقه ای

قیمت هر مترمربع 39,500 تومان

فوم پلی اتیلن 5سانت ورقه ای

فوم سقفی با ضخامت 5 سانت

ابعاد ورقه ای (1m*2m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 6 سانت ورقه ای

فوم سقفی با ضخامت 6سانت

ابعاد ورقه ای (1m*2m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 8سانت ورقه ای

فوم پلی اتیلن 8سانت ورقه ای

قیمت هر مترمربع 63,500 تومان

فوم پلی اتیلن 8سانت ورقه ای

فوم سقفی با ضخامت 8سانت

ابعاد ورقه ای (1m*2m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 10 سانت ورقه ای

فوم سقفی با ضخامت 10 سانت

ابعاد ورقه ای (1m*2m)

در رنگ های سفید،مشکی،سبز،قرمز و ...

پشم سرامیک

پشم سرامیک 5سانت پتویی

پشم سرامیک 5سانت پتویی

قیمت هر کارتن 160,000 تومان

پشم سرامیک 5سانت پتویی

ابعاد:هر کارتن  3.6m *0.61m=2.196m 

دانسیته (تراکم پشم سرامیک در مترمربع) 128

دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد

مارک: لویانگ ول چین

پشم سرامیک 3سانت پتویی

پشم سرامیک 3سانت پتویی

قیمت هر کارتن 160,000 تومان

پشم سرامیک 3سانت پتویی

ضخامت 1 اینچ/3سانت

ابعاد رول:هر کارتن 7.2m * 0.61m = 4.392

دانسیته (تراکم پشم سرامیک در مترمربع) 128

دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد

 مارک: لویانگ ول چین

 

پشم سرامیک 3سانت پانلی

ضخامت 3 سانت/ 1 اینچ

ابعادورق: 0.6m *0.9m= 0.54m مترمربع

دانسیته پشم سرامیک در هر مترمکعب: 300

دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد

 

پشم سرامیک 5سانت پانلی

ضخامت 5سانت/ 2اینچ

ابعادورق: 0.6m *0.9m= 0.54m مترمربع

دانسیته پشم سرامیک در هر مترمکعب: 320

دما قابل تحمل: 1260 درجه سانتی گراد

 مارک: لویانگ ول چین

توری مرغی

قیمت ها به صورت عمده است و با کاهش تعداد سفارش قیمت ها افزایش می یابد.

 

توری مرغی پلاستیکی

توری مرغی پلاستیکی

قیمت هر مترمربع 1,900 تومان

توری مرغی پلاستیکی

وزن هر مترمربع 180گرم

در عرض های 1متر، 1.2متر، 1.5متر، 2متر، 2.5متر

به طول 30متر

در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ...

در چشمه های 10*10 و 15*15 و 20*20 و 25*25

توری مرغی پلاستیکی ضخیم

توری مرغی پلاستیکی ضخیم

قیمت هر مترمربع 2,100 تومان

توری مرغی پلاستیکی ضخیم

 • وزن هر مترمربع 200گرم
 • در عرض های 1متر، 1.2متر، 1.5متر، 2متر، 2.5متر
 • به طول 30متر
 • در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ...
 • در چشمه های 10*10 و 15*15 و 20*20 و 25*25

توری مرغی پلاستیکی ضخیم 250گرمی

 • وزن هر مترمربع 250گرمی
 • در عرض های 1متر، 1.2متر، 1.5متر، 2متر، 2.5متر
 • به طول 30متر
 • در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ...
 • در چشمه های 10*10 و 15*15 و 20*20 و 25*25

توری مرغی 6.5 کیلویی گالوانیزه

عرض 1.20* طول 45 متر(54 مترمربع)

چشمه 3/4 اینچ

 6.5 كيلويي

گالوانيزه گرم (ایرانی)

توری مرغی 7.5 کیلویی گالوانیزه

عرض 1.20* طول 45 متر(54 مترمربع)

چشمه 1 اینچ

 7.5 كيلويي

گالوانيزه گرم (ایرانی) 

پیچ شیروانی سرمته ای نسوز

پیچ 2 سانت شیروانی (نسوز)

 • جنس آلیاژ گرم نسوز
 • ضخامت 7میل (14#)
 • تایوانی
 • هرکارتن حاوی 3000 عدد
 • همراه واشر آهنی و لاستیکی

پیچ 2.5 سانت شیروانی (نسوز)

 • جنس آلیاژ گرم نسوز
 • ضخامت 7میل (14#)
 • تایوانی
 • هرکارتن حاوی 2500 عدد
 • همراه واشر آهنی و لاستیکی

پیچ 3 سانت شیروانی (نسوز)

 • جنس آلیاژ گرم نسوز
 • ضخامت 7میل (14#)
 • تایوانی
 • هرکارتن حاوی 2000 عدد
 • همراه واشر آهنی و لاستیکی

پیچ 4سانت شیروانی (نسوز)

 

 • جنس آلیاژ گرم نسوز
 • ضخامت 7میل (14#)
 • تایوانی
 • هرکارتن حاوی 2000 عدد
 • همراه واشر آهنی و لاستیکی

پیچ 5سانت شیروانی(نسوز)

 • جنس آلیاژ گرم نسوز
 • ضخامت 7میل (14#)
 • تایوانی
 • هرکارتن حاوی 1500 عدد
 • همراه واشر آهنی و لاستیکی

پیچ 6.5 سانت شیروانی (نسوز)

 • جنس آلیاژ گرم نسوز
 • ضخامت 7میل (14#)
 • تایوانی
 • هرکارتن حاوی 1200 عدد
 • همراه واشر آهنی و لاستیکی