محاسبه هزینه پوشش سوله

انتخاب اندازه سوله

لطفاً طول و عرض سوله را وارد نمایید:
طول(متر) :
عرض(متر) :

انتخاب ورق

لطفاً نوع ورق مورد نظر را انتخاب نمایید:
نوع ورق :

انتخاب پشم شیشه

لطفاً نوع پشم شیشه مورد نظر را انتخاب نمایید:
نوع پشم شیشه :

انتخاب کارتن پلاست

لطفاً نوع کارتن پلاست مورد نظر را انتخاب نمایید:
نوع کارتن پلاست :

انتخاب فوم پلی اتیلن

لطفاً فوم پلی اتیلن مورد نظر را انتخاب نمایید:
نوع فوم پلی اتیلن :

انتخاب توری مرغی

لطفاً توری مرغی مورد نظر را انتخاب نمایید:
نوع توری مرغی :

انتخاب پیچ

لطفاً پیچ مورد نظر را انتخاب نمایید:
نوع پیچ :