#سازگاری با محیط زیست

23 اسفند 1393

ورود پشم سنگ ارزان قیمت به بازار

در روز های گذشته شاهد ورود پشم سنگ هایی با مارک های متفاوت و مواد غیر استاندار به بازار هستیم. امروزه پشم سنگ به علت مقاومت حرارتی بالا و عدم سرطان زا بودن و سازگاری با محیط زیست، گزینه مناسبی برای عایقکاری ساختمان و تاسیسات و ... است. با توجه به افزایش تقاضا برای خرید پشم سنگ نسبت به پشم شیشه ...

جزئیات مطلب