#تعطیلی کارخانه

25 آذر 1396

تعطیلی کارخانه شرکت پشم شیشه ایران(ایزوران) در شیراز

دو کارخانه پشم شیشه ایران(ایزوران) و آریانا پارس تنها کارخانجاتی هستند که با در اختیار داشتن کوره های عظیم قادر به تولید پشم شیشه در ایران اند. این در حالیست که از ابتدای سال 96 زمزمه های تعطیلی کارخانه ی 42 ساله شرکت پشم شیشه ایران در شیراز و زنگ خطر بيكاري بيش از 140 كارگر آن به صدا درآمده ...

جزئیات مطلب