#افزایش قیمت فوم پلی اتیلن

14 اردیبهشت 1397

افزایش قیمت 5 درصدی فوم های پلی اتیلن

      با توجه به اینکه مواد اولیه فوم پلی اتیلن از مواد پتروشیمی که در داخل کشور تولید شده ساخته می شود راه مستقیمی را بین مواد پلی اتیلن عرضه شده توسط شرکت های پترو شیمی و فوم های پلی اتیلن ایجاد کرده است. شرکت های پتروشیمی با افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت محصولات که ممکن است مقداری ...

جزئیات مطلب