کاهش قیمت پشم شیشه و قیمت پشم سنگ در بازار

28 دی 1393

در روز های منتهی به پایان سال همچنان شاهد کاهش قیمت انواع عایق های پشم شیشه و پشم سنگ می باشیم. با توجه به افزایش ارزش دلار که رابطه مستقیمی با روکش محصولات پشم شیشه و پشم سنگ دارد اما همچنان کاهش قیمت محصولات پشم شیشه و پشم سنگ به علت کاهش تقاضا چشم گیر است. به علت ازدیاد پشم شیشه و پشم سنگ در انبارها و نبود تقاضا برای آنها قیمت این محصولات حدود 1000ریال در هر مترمربع کاهش یافت.