چین مقصد اول کالاهای صادراتی ایران

11 دی 1393

 گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،براساس آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، حجم صادرات 35 میلیارد و 145 میلیون دلار و حجم واردات 38 میلیارد و 462 میلیون دلار ثبت شده است.

بررسی آمار گمرک نشان می دهد که چین بیشترین مقصد کالاهای صادراتی ایران بوده است. کشور چین با 25.97 درصد سهم ارزش دلاری و 37.82 درصد سهم وزنی از صادرات در رتبه اول قرار دارد.

عراق با 17.59درصد سهم ارزش دلاری و 20.15 درصد سهم وزنی در رتبه دوم، امارات متحده عربی با 10.62درصد سهم ارزش دلاری و7.47درصد سهم وزنی در رتبه سوم، افغانستان با 7.35 درصد سهم ارزش دلاری و 3.88 درصد سهم ارزش وزنی در رتبه چهارم و هند با 6.32درصد سهم ارزش دلاری و 5.64 درصدی سهم ارزش وزنی از صادرات کشور سهم دارند.

گفتنی است متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 450 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 14.8 درصدی در ارزش دلاری داشته است.