افزایش قیمت 5 درصدی فوم های پلی اتیلن

14 اردیبهشت 1397

      با توجه به اینکه مواد اولیه فوم پلی اتیلن از مواد پتروشیمی که در داخل کشور تولید شده ساخته می شود راه مستقیمی را بین مواد پلی اتیلن عرضه شده توسط شرکت های پترو شیمی و فوم های پلی اتیلن ایجاد کرده است.

شرکت های پتروشیمی با افزایش 5 تا 10 درصدی قیمت محصولات که ممکن است مقداری از این درصد مربوط به افزایش دلار باشد باعث رشد 5 درصدی فوم های پلی اتیلن در بازار شده است.