افزایش قیمت 26 درصدی پشم سنگ در سال 97

14 اردیبهشت 1397

     کارخانه های پشم سنگ به طور معمول در ماه های خرداد و تیر اقدام به افزایش قیمت می کردند،اما این بار به بهانه ی افزایش قیمت دلار به جای افزایش 10 درصدی با افزایش 26 درصدی رکورد جدیدی را در افزایش قیمت در طی سالیان گذشته به ثبت رساندند.

شاید یکی دیگر از دلایل افزایش 26 درصدی قیمت پشم سنگ منسوخ شدن پشم شیشه و افزایش تقاضا برای خرید پشم سنگ باشد بدین ترتیب کارخانه های پشم سنگ این اطمینان را دارند که حتی با افزایش قیمت 26 درصدی باز هم تقاضای کافی برای فروش محصولات خود را دارند.