تعطیلی کارخانه شرکت پشم شیشه ایران(ایزوران) در شیراز

25 آذر 1396

دو کارخانه پشم شیشه ایران(ایزوران) و آریانا پارس تنها کارخانجاتی هستند که با در اختیار داشتن کوره های عظیم قادر به تولید پشم شیشه در ایران اند. این در حالیست که از ابتدای سال 96 زمزمه های تعطیلی کارخانه ی 42 ساله شرکت پشم شیشه ایران در شیراز و زنگ خطر بيكاري بيش از 140 كارگر آن به صدا درآمده است. ظاهراً كارخانه پشم شيشه ایران قرار است از 24 بهمن ماه تعطيل شود، كارخانه اي بزرگ در بلوار اميركبير كه يكي از قدیمی ترین برندهاي صنعت پشم شیشه است.
همچنین به كارگران كارخانه پشم شيشه ایران اعلام شده از 24 بهمن ماه امسال به صندوق بيمه بيكاري براي دريافت مقرري بيكاري معرفي مي شوند و از آن زمان ديگر نبايد به سر كار بروند.
بهانه ی تراشيده شده براي تعطيلي اين كارخانه، انتقال آن به منطقه ويژه ی اقتصادي شيراز است، اين در حاليست كه در آن منطقه تنها يك قطعه زمين تامين شده و كاري براي ساخت و ساز آن شروع نشدهاست.
ظاهراً مديران كارخانه پشم شيشه ایران اعلام كرده اند كه مي خواهند زمين 13 هكتاري كارخانه را بفروشند و با پول آن يك كارخانه جديد در منطقه ويژه اقتصادي شيراز بسازند و جلساتي هم با مسئولان دولتي در اين خصوص برگزار شده است.
 اما اگر بنا است كارخانه پشم شيشه به منطقه ويژه اقتصادي شيراز منتقل شود بايد ابتدا كارخانه اي در آن منطقه بنا شود و تنها براي انتقال خط توليد اقدام به تعطيلي يكي دو ماهه كارخانه شود نه آن كه براي چندین سال يك كارخانه را تعطيل نمود. همچنین شرکت پشم شیشه ایران(ایزوران) با کاهش تولید خود از چندین ماه قبل، باعث هجوم سفارش ها به شرکت رقیب خود یعنی شرکت پشم شیشه آریانا پارس شده است و بدین ترتیب باید منتظر افزایش قیمت پشم شیشه در ماه های آینده بود.