کاهش قیمت پشم شیشه و پشم سنگ در سال 94

28 اردیبهشت 1394

قیمت انواع عایق ها از جمله پشم شیشه و پشم سنگ همچنان بدون تغییر در سال 94 توسط کارخانه های تولید کننده به بازار عرضه می شود این درحالی است که مالیات بر ارزش افزوده با 1 درصد افزایش در سال 94 تاثیری بر قیمت تمام شده عایق ها نداشته است.

از عوامل این ثبات قیمت و در بعضی موارد کاهش قیمت می توان به بالا بودن عرضه نسبت به تقاضا اشاره کرد به طوری که در حال حاضر شرکت پشم سنگ سپاهان در ماه تنها 6 روز به تولید محصولات خود می پردازد و کوره های کارخانه در باقی روز های ماه در حالت stanby قرار گرفته و تولیدی انجام نمی شود. با ادامه این وضعیت احتمال تعطیلی اکثر کارخانه ها نیز در سال جدید قوت گرفته است.