نحوه توليد پشم سنگ و مواد تشكيل دهنده آن

05 فروردین 1394

پشم سنگ (rockwool)

(استاندارد شماره ملی 8480 بند 4-16-2 ایران)

این عایق ساختمانی و صنعتی از مذاب سنگ های طبیعی آذرین ساخته می شود. ماده اولیه آن سنگ بازالت است که از گروه سنگ های آذرین می باشد که بازمانده تفاله های آتش فشانی است. برای تولید ابتدا در دمای 1500درجه، بازالت را ذوب کرده و سپس الیاف با ضخامت 6 میکرون از آن بدست می آید. عایق صوتی بسیار مناسبی است. باعث خوردگی در مصالح ساختمانی نمی شود. الیاف پشم سنگ از طرف سازمان بهداشت جهانی بی ضرر تشخیص داده شده است و براساس استاندارد سازمان بهداشت اروپا استنشاق هوایی که حاوی حداکثر 5 میلیگرم در مترمکعب ذره باشد در 8ساعت در روز بلامانع است و با محیط زیست نیز سازگار است.

قابلیت اشتعال نداشته و مقاومت تا حدود 4ساعت در برابر شعله را دارد در اثر آتش سوزی گاز سمی تولید نمی کند و تا c1000 مقاومت دارد. در استاندارد های جهانی به عنوان عایق مطلوب ضد حریق توصیه شده است.

با افزایش دما ضریب انتقال حرارت آن افزایش می یابد(عیب)

با افزایش رطوبت ضریب انتقال حرارت آن افزایش می یابد(عیب)

نیازمند پوشش ضد رطوبت است و به صورت فله-تخته ای و پانلی در بازار موجود است.

شکل زیر مکانیزم تولید پشم سنگ را نشان می دهد: