فوم پلی اتیلن

فوم پلی اتیلن 5میل

فوم پلی اتیلن 5میل

قیمت هر مترمربع 885 تومان

فوم پلی اتیلن 5میل

 • فوم سقفی با ضخامت 5میل
 • ابعاد رولی (1m *50m)
 • ابعاد ورقه ای(1m*2m)
 • انواع رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 8میل

فوم پلی اتیلن 8میل

قیمت هر مترمربع 1,810 تومان

فوم پلی اتیلن 8میل

 • فوم سقفی با ضخامت 8میل
 • ابعاد رولی (1m *50m)
 • ابعاد ورقه ای(1m*2m)
 • انواع رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

 فوم پلی اتیلن 10میل

فوم پلی اتیلن 10میل

قیمت هر مترمربع 2,100 تومان

فوم پلی اتیلن 10میل

 • فوم سقفی با ضخامت 10میل (1سانت)
 • ابعاد رولی (1m *50m)
 • ابعاد ورقه ای(1m*2m)
 • انواع رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 15 میل

 • فوم سقفی با ضخامت 15 میل
 • ابعاد رولی (1m *50m)
 • ابعاد ورقه ای(1m*2m)
 • انواع رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 20میل

فوم پلی اتیلن 20میل

قیمت هر مترمربع 3,870 تومان

فوم پلی اتیلن 20میل

 • فوم سقفی با ضخامت 20 میل
 • ابعاد رولی (1m *50m)
 • ابعاد ورقه ای(1m*2m)
 • انواع رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...

فوم پلی اتیلن 25 میل

فوم پلی اتیلن 25 میل

قیمت هر مترمربع 4,850 تومان

فوم پلی اتیلن 25 میل

 • فوم سقفی با ضخامت 25 میل
 • ابعاد رولی (1m *50m)
 • ابعاد ورقه ای(1m*2m)
 • انواع رنگ های سفید، مشکی، سبز، قرمز و ...