ایزوگام

پلایمر آبی(ایزوپاستا)

 • پلایمر آبی
 • جنس ترکیب قیری محلول در آب
 • در گالن های 20 لیتری
پلایمر آبی(ایزوپاستا)
قیمت هر گالن 120,000 تومان

ایزوگام ساده ایران

 • ایزوگام بدون فویل
 • جنس تیشو نخدار و پلی استر
 • ابعاد 10مترمربع (1m *10m)
 • ضخامت 4 میل
ایزوگام ساده ایران
قیمت هر مترمربع 34,000 تومان

ایزوگام فویلدار ایران

 • جنس تیشو نخدار و پلی استر
 • ابعاد 10 مترمربع (1m *10m)
 • ضخامت 4میل
ایزوگام فویلدار ایران
قیمت هر مترمربع 38,000 تومان

پلایمر بنزینی (ایزوفوندو)

 • پلایمر بنزینی
 • قیر محلول در حلال های نفتی
 • در گالن های 20 لیتری
پلایمر بنزینی (ایزوفوندو)
قیمت هر گالن 140,000 تومان