پشم سنگ

تمام محصولات پشم سنگ این شرکت دارای تاییدیه وزارت تحقیقات مسکن و شهرسازی و ایزو و استاندارد است.

پشم سنگ های سرباره از ضایعات پشم سنگ تولید می شوند و قیمت آنها حدودا 30درصد پایین تر در بازار عرضه می شود.

پشم سنگ ها در ضخامت های 25میل الی 100میل و دانسیته 30 الی 150 موجود است.

ابعاد پشم سنگ های پانلی به صورت استاندارد 1.2 مترطول در 0.6 سانت است و در صورت سفارش مشتری ابعاد به دلخواه قابل تغییر می باشد.

قیمت ها از درب کارخانه است و محصولات در انبار تهران با مقداری افزایش عرضه می شود.

 

پشم سنگ 2 اینچ کاغذی

پشم سنگ 2 اینچ کاغذی

قیمت هر مترمربع 9,500 تومان

پشم سنگ 2 اینچ کاغذی

 • پشم سنگ پتویی (رولی)
 • ضخامت 5سانت (2اینچ)
 • 12مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10متر)
 • روکش کاغذ کرافت
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D30
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 200 درجه سانتی گراد

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.
 پشم سنگ 2 اینچ فویلدار

پشم سنگ 2 اینچ فویلدار

قیمت هر مترمربع 10,000 تومان

پشم سنگ 2 اینچ فویلدار

پشم سنگ پتویی (رولی)

 • ضخامت 5سانت (2 اینچ)
 • 12مترمربع (عرض 1.2متر * طول 10متر)
 • روکش فویلدار و مسلح و نخدار و 7میکرون
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D30
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 200 درجه سانتی گراد

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.
پشم سنگ 2 اینچ پانلی سبک

پشم سنگ 2 اینچ پانلی سبک

قیمت هر مترمربع 13,000 تومان

پشم سنگ 2 اینچ پانلی سبک

 • پشم سنگ تخته ای
 • ضخامت 5 سانت
 • هربسته 7.2 مترمربع (برگ 1.20m * 0.6m * 10طول)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D50
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 400 درجه سانتی گراد

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.
پشم سنگ 2 اینچ پانلی سنگین

پشم سنگ 2 اینچ پانلی سنگین

قیمت هر مترمربع 16,000 تومان

پشم سنگ 2 اینچ پانلی سنگین

 • پشم سنگ تخته ای
 • ضخامت 5 سانت
 • هربسته 7.2 مترمربع (برگ 1.20m * 0.6m * 10طول)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D80
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 400 درجه سانتی گراد

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.
پشم سنگ 2 اینچ توری دار

پشم سنگ 2 اینچ توری دار

قیمت هر مترمربع 24,400 تومان

پشم سنگ 2 اینچ توری دار

 • ضخامت 5سانت
 • 6مترمربع (1.20m * 5m)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D80
 • یک سمت توری مرغی چشمه3/4
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 400 درجه سانتی گراد

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.
پشم سنگ 2 اینچ پانلی

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

قیمت هر مترمربع 21,900 تومان

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

 • پشم سنگ تخته ای
 • ضخامت 5 سانت
 • هربسته 7.2 مترمربع (برگ 1.20m * 0.6m * 10طول)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D100
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 500 درجه سانتی گراد

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

قیمت هر مترمربع 27,200 تومان

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

 • پشم سنگ تخته ای
 • ضخامت 5 سانت
 • هربسته 7.2 مترمربع (برگ 1.20m * 0.6m * 10طول)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D120
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 500 درجه سانتی گراد

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

قیمت هر مترمربع 38,000 تومان

پشم سنگ 2 اینچ پانلی

 • پشم سنگ تخته ای
 • ضخامت 5 سانت
 • هربسته 5.04 مترمربع (برگ 1.20m * 0.6m * 7طول)
 • دانسیته (تراکم پشم سنگ در هر مترمکعب) D150
 • نقطه ذوب 800 درجه سانتی گراد
 • تحمل دمایی زیر 500 درجه سانتی گراد