توری مرغی

توری مرغی گالوانیزه 5.5 کیلویی

 • عرض 1.20 متر * طول 45 متر (54 مترمربع)
 • چشمه 3/4 اینچ
 • 5.3 كيلویی
 • گالوانيزه گرم (ایرانی)
 • ضخامت مفتول 0.36 میل
توری مرغی گالوانیزه 5.5 کیلویی
قیمت هر طاقه 160,000 تومان

توری مرغی گالوانیزه 6 کیلویی

 • عرض 1.20 متر * طول 45 متر (54 مترمربع)
 • چشمه 3/4 اینچ
 • 6 كيلویی
 • گالوانيزه گرم (ایرانی)
 • ضخامت مفتول 0.4 میل
توری مرغی گالوانیزه 6 کیلویی
قیمت هر طاقه 170,000 تومان

توری مرغی گالوانیزه 7 کیلویی کششی

 • عرض 1.20 متر * طول 45 متر (54 مترمربع)
 • چشمه 1 اینچ
 • 7 كيلویی
 • گالوانيزه گرم کششی
 • ضخامت مفتول 0.47 میل
توری مرغی گالوانیزه 7 کیلویی کششی
قیمت هر طاقه 190,000 تومان

توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی فابریک

 • عرض 1.20 متر * طول 45 متر (54 مترمربع)
 • چشمه 1 اینچ
 • 7.5 کیلویی
 • گالوانيزه گرم فابریک
 • ضخامت مفتول 0.5 میل
توری مرغی گالوانیزه 7.5 کیلویی فابریک
قیمت هر طاقه 205,000 تومان

توری مرغی گالوانیزه 9 کیلویی

 • عرض 1.20 متر * طول 45 متر (54 مترمربع)
 • چشمه 3/4 اینچ
 • 9 کیلویی
 • گالوانيزه گرم (ایرانی)
 • ضخامت مفتول 0.5 میل
توری مرغی گالوانیزه 9 کیلویی
قیمت هر طاقه 285,000 تومان

توری مرغی گالوانیزه 14 کیلویی

 • عرض 1.20 متر * طول 45 متر (54 مترمربع)
 • چشمه 1/2 اینچ (فنچی)
 • 14 كيلویی
 • گالوانيزه گرم (ایرانی)
 • ضخامت مفتول 0.50 میل
توری مرغی گالوانیزه 14 کیلویی
قیمت هر طاقه 750,000 تومان

توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.20

 • عرض 1.20 متر
 • طول 20 متر
 • هر طاقه 24 مترمربع
 • چشمه 1.5 اینچ (4 سانت)
 • مفتول 0.85 میل گالوانیزه گرم
 • وزن طاقه 7.5 کیلوگرم
توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.20
قیمت هر طاقه 210,000 تومان

توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.50

 • عرض 1.50 متر
 • طول 20 متر
 • هر طاقه 30 مترمربع
 • چشمه 1.5 اینچ (4 سانت)
 • مفتول 0.85 میل گالوانیزه گرم
 • وزن هر طاقه 9 کیلوگرم
توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.50
قیمت هر طاقه 230,000 تومان

توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.80

 • عرض 1.80 متر
 • طول 20 متر
 • هر طاقه 36 مترمربع
 • چشمه 1.5 اینچ (4 سانت)
 • مفتول 0.85 میل گالوانیزه گرم
 • وزن هر طاقه 10.5 کیلوگرم
توری فرنگی گالوانیزه عرض 1.80
قیمت هر طاقه 250,000 تومان

توری مرغی پلاستیکی 180 گرمی

 • وزن هر مترمربع 180 گرم
 • در عرض های 1متر، 1.2متر، 1.5متر، 2متر، 2.5متر
 • به طول 30متر
 • در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ...
 • در چشمه های 10*10 و 15*15 و 20*20 و 25*25
توری مرغی پلاستیکی 180 گرمی
قیمت هر مترمربع 3,800 تومان

توری مرغی پلاستیکی 200 گرمی

 • وزن هر مترمربع 200 گرم
 • در عرض های 1متر، 1.2متر، 1.5متر، 2متر، 2.5متر
 • به طول 30متر
 • در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ...
 • در چشمه های 10*10 و 15*15 و 20*20 و 25*25
توری مرغی پلاستیکی 200 گرمی
قیمت هر مترمربع 4,100 تومان

توری مرغی پلاستیکی 250 گرمی

 • وزن هر مترمربع 250 گرمی
 • در عرض های 1متر، 1.2متر، 1.5متر، 2متر، 2.5متر
 • به طول 30متر
 • در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ...
 • در چشمه های 10*10 و 15*15 و 20*20 و 25*25
توری مرغی پلاستیکی 250 گرمی
قیمت هر مترمربع 5,000 تومان

توری مرغی پلاستیکی 320 گرمی

 • وزن هر مترمربع 320 گرم
 • در عرض های 1متر، 1.2متر، 1.5متر، 2متر، 2.5متر
 • به طول 30متر
 • در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ...
 • در چشمه های 10*10 و 15*15 و 20*20 و 25*25
توری مرغی پلاستیکی 320 گرمی
قیمت هر مترمربع 6,600 تومان

توری مرغی پلاستیکی 380 گرمی

 • وزن هر مترمربع 380 گرم
 • در عرض های 1متر، 1.2متر، 1.5متر، 2متر، 2.5متر
 • به طول 30متر
 • در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ...
 • در چشمه های 10*10 و 15*15 و 20*20 و 25*25
توری مرغی پلاستیکی 380 گرمی
قیمت هر مترمربع 7,500 تومان

توری مرغی پلاستیکی 450 گرمی

 • وزن هر مترمربع 450 گرم
 • در عرض های 1متر، 1.2متر، 1.5متر، 2متر، 2.5متر
 • به طول 30متر
 • در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ...
 • در چشمه های 10*10 و 15*15 و 20*20 و 25*25
توری مرغی پلاستیکی 450 گرمی
قیمت هر مترمربع 9,000 تومان

توری مرغی پلاستیکی 600 گرمی

 • وزن هر مترمربع 600 گرم
 • در عرض های 1متر، 1.2متر، 1.5متر، 2متر، 2.5متر
 • به طول 30متر
 • در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ...
 • در چشمه های 10*10 و 15*15 و 20*20 و 25*25
توری مرغی پلاستیکی 600 گرمی
قیمت هر مترمربع 11,500 تومان

توری مرغی پلاستیکی 650 گرمی

 • وزن هر مترمربع 650 گرم
 • در عرض های 1متر، 1.2متر، 1.5متر، 2متر، 2.5متر
 • به طول 30متر
 • در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ...
 • در چشمه های 10*10 و 15*15 و 20*20 و 25*25
توری مرغی پلاستیکی 650 گرمی
قیمت هر مترمربع 12,500 تومان

توری پلاستیکی در طیف گسترده ای از دهانه های (اندازه سوراخ)، وزن و ضخامت های مختلف تولید می گردد. توری پلاستیکی از طریق فرایندهای اکستروژن، گسترش و یا بافندگی تولید می شود.

افزودنی می تواند در طول فرآیند اکستروژن برای تولید رنگ های مجزا و یا خواصی مانند تثبیت کننده در برابر تخریب نور ماورا بنفش انجام شود. یکی از مزیت های این توری های پلاستیکی رنگ های متنوع آن و اشکال هندسی متفاوت آن است. چشمه های آن به صورت چهارگوش (مربع) و شش گوش (لانه زنبوری) و پنج ضلعی است. طول معمول توری پلاستیکی 30 متر می باشد. توری های پلاستیکی در رنگ های سبز، قرمز، آبی، زرد و ... تولید می شود. مگر اینکه بنا به درخواست مشتری طول دیگری تولید شود. توری پلاستیکی معمولا در عرض های 90 سانت، 1متر، 1.2 متر، 1.50 متر، 2 متر تولید شده و چشمه های آن در حالت چند وجهی 2، 4، 6، 8، 10، 15، 20، 25، 30، 40 عرضه می شود.

وجود یووی باعث مقاوم شدن توری در مقابل آفتاب و نرم شدن توری می گردد که ماده ای گران تر از خود پلاستیک می باشد و مقدار آن در تولیدات مختلف متفاوت است. وجود یووی یکی از عوامل مهم در طول عمر این توری و در نتیجه قیمت آن می باشد.

هرچه اندازه چشمه توری بزرگتر شود ضخامت یا گوشت توری بیشتر شده و در نتیجه وزن و استقامت توری بیشتر و قیمت آن افزایش می یابد. نوع پلاستیک بکار رفته در تولید توری نیز بسیار مهم است و می توان از مواد نو بازیافتی استفاده شود. وجود مواد ناخالص باعت خشک شدن زودرس توری و ترکیدن و خرد شدن آن در فاصله زمانی کوتاه به ویژه در محل بستن آن با بست به داربست می شود.

توری مرغی فلزی

توری مرغی ایرانی از مفتول های با کیفیت بالاتر نسبت به توری های مرغی خارجی بافته شده و جنس آن از گالوانیزه گرم می باشد. وزن توری مرغی ایرانی نسبت به توری مرغی چینی بیشتر بوده و این به دلیل ضخامت بیشتر وایرهای توری مرغی ایرانی می باشد. قیمت توری مرغی ایرانی نسبت به توری مرغی چینی بیشتر بوده و برای کارهای بلند مدت بسیار به صرفه تر می باشد و عرض تورهای مرغی موجود در بازار ۹۰ ، ۱۰۰ ، ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ سانتیمتر می باشد. توری های مرغی چینی از جنس گالوانیزه سرد می باشد.

توری مرغی به دلیل مقاومت بالا یکی از بهترین انتخاب ها برای حصارکشی می باشد که کاربرد های آن علاوه بر حصارکشی در صنایع گوناگون نیز دیده می شود. کاربرد وسیع این توری موجب شده توری مرغی یکی از پرفروش ترین توری های موجود در بازار شود.

مفتول توری مرغی در ضخامت های 0.40 تا 0.7 و در چشمه های 1/2 و 3/4 و 1 اینچ تولید می شود که با توجه به ضخامت مفتول و چشمه آن وزن طاقه تغییر می کند.

قیمت ها به صورت عمده است و با کاهش تعداد سفارش قیمت ها افزایش می یابد.