توری مرغی

قیمت ها به صورت عمده است و با کاهش تعداد سفارش قیمت ها افزایش می یابد.

 

توری مرغی پلاستیکی

توری مرغی پلاستیکی

قیمت هر مترمربع 1,900 تومان

توری مرغی پلاستیکی

وزن هر مترمربع 180گرم

در عرض های 1متر، 1.2متر، 1.5متر، 2متر، 2.5متر

به طول 30متر

در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ...

در چشمه های 10*10 و 15*15 و 20*20 و 25*25

توری مرغی پلاستیکی ضخیم

توری مرغی پلاستیکی ضخیم

قیمت هر مترمربع 2,100 تومان

توری مرغی پلاستیکی ضخیم

  • وزن هر مترمربع 200گرم
  • در عرض های 1متر، 1.2متر، 1.5متر، 2متر، 2.5متر
  • به طول 30متر
  • در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ...
  • در چشمه های 10*10 و 15*15 و 20*20 و 25*25

توری مرغی پلاستیکی ضخیم 250گرمی

  • وزن هر مترمربع 250گرمی
  • در عرض های 1متر، 1.2متر، 1.5متر، 2متر، 2.5متر
  • به طول 30متر
  • در انواع رنگ های قرمز، سفید، آبی، سبز و ...
  • در چشمه های 10*10 و 15*15 و 20*20 و 25*25

توری مرغی 6.5 کیلویی گالوانیزه

عرض 1.20* طول 45 متر(54 مترمربع)

چشمه 3/4 اینچ

 6.5 كيلويي

گالوانيزه گرم (ایرانی)

توری مرغی 7.5 کیلویی گالوانیزه

عرض 1.20* طول 45 متر(54 مترمربع)

چشمه 1 اینچ

 7.5 كيلويي

گالوانيزه گرم (ایرانی)