پشم شیشه

 

 

پشم شیشه 2 اینچ فویلدار آلومینیوم

پشم شیشه پتویی(رولی)

 • ضخامت 5 سانت  (2 اینچ )
 • 18مترمربع (1.20m *15m)
 • روکش فویدار و مسلح و نخدار و 7 میکرون
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D8

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.
پشم شیشه 2 اینچ کاغذی

پشم شیشه 2 اینچ کاغذی

قیمت هر مترمربع 1,650 تومان

پشم شیشه 2 اینچ کاغذی

پشم شیشه پتویی(رولی)

 • ضخامت 5 سانت (2 اینچ)
 • 18مترمربع (1.20m *15m)
 • روکش کاغذ کرافت
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D8

 

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.
پشم شیشه 1 اینچ فویلدار

پشم شیشه 1 اینچ فویلدار

قیمت هر مترمربع 1,500 تومان

پشم شیشه 1 اینچ فویلدار

پشم شیشه پتویی(رولی)

 • ضخامت 2.5 سانت
 • 24مترمربع (1.20m * 20m)
 • روکش فویدار و مسلح و نخدار و 7میکرون
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمربع) D12

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.
پشم شیشه 1 اینچ کاغذی

پشم شیشه 1 اینچ کاغذی

قیمت هر مترمربع 1,300 تومان

پشم شیشه 1 اینچ کاغذی

پشم شیشه پتویی(رولی)

 • ضخامت 2.5 سانت
 • 24مترمربع (1.20m * 20m)
 • روکش کاغذ کرافت
 • دانسیته (تراکم پشم شیشه در هر مترمکعب) D12

برای دریافت اطلاعات تکمیلی محصول از جمله خواص فیزیکی و مشخصات فنی کلیک کنید.